Analiza Marketingowa Firmy Skowroński
 Oceń wpis
   

Spojrzenie marketingowca na witrynę internetową Firmy Skowroński.
 (wybrane fragmenty, bez zdjęć) 


Wprowadzenie
 

Przedmiotem tego opracowania jest analiza działań marketingowych Firmy Skowroński w roku 2011. Zostaną przeanalizowane dane pochodzące z wyników sprzedaży drogą elektroniczną, z Google Analitics i Adwords, Google Webmaster Tools, narzędzi statystycznych oraz wszelkich innych, których wkład może się przyczynić dla realizacji głównego zadania tej analizy.
Opis przedmiotu nie zmienił się, dlatego tutaj zacytuję fragment z ubiegłorocznej Analizy

Przystępując do analizy wpierw określę jej przedmiot i misję. Firma Skowroński w sieci istnieje jako witryna internetowa (www.firmaskowronski.com.pl) oraz sklep internetowy (www.sklep.firmaskowronski.pl). Głównym celem istnienia strony firmowej jest informowanie o oferowanych produktach i usługach. Drugim celem jest kierowanie klientów na stronę sklepu internetowego.
Sklep internetowy ma proste zadanie: sprzedawać produkty Firmy Skowroński. Elementami mającymi bezpośredni wpływ na realizację tego zadania jest wzrost lub spadek liczby sprzedanych produktów. Największym zagrożeniem jest nie tylko spadek sprzedaży ale również zmniejszenie ruchu do witryny sklepu internetowego.

Celem analizy jest opracowanie strategii marketingowej na rok 2012. We wnioskach umieszczone zostaną propozycje działań marketingowych, przewidywane koszty, jak i spostrzeżenia, a także elementy kampanii, które przyniosły oczekiwany skutek. Dla celów analizy dołączone zostaną wyniki zebrane od 2009 roku wraz z porównaniem.
W Analizie będzie uwzględniony okres 11 miesięcy od stycznia do końca listopada 2011 roku.
 

Makroanaliza
 

Statystyka
 

Liczba odwiedzin
 

Rok 2011 jest trzecim rokiem, w którym pobierane są dane statystyczne wejść na stronę firmową i drugim rokiem funkcjonowania Sklepu Internetowego. Porównując wejścia internautów na obie witryny (www.firmaskowronski.com.pl oraz www.sklep.firmaskowronski.pl ) względem siebie dane statystyczne wykazują, że 60,9% prowadzi na stronę Sklepu Internetowego, a reszta na stronę firmową. Oceniam, że ta proporcja jest zadowalająca.
 

W 2009 roku odnotowaliśmy ok. 4000 odwiedzin naszej strony firmowej (liczone od maja 2009r.). Rok 2010 przyniósł 6500 odwiedzin. W 2011 roku zanotowaliśmy prawie 13500 odwiedzin z czego ponad 10600 unikalnych odwiedzin. Czyli ponad 10 tysięcy odwiedzin nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie byli na naszej stronie. Jest to zadowalająca liczba potwierdzająca geometryczny wzrost oglądalności Firmy Skowroński.
Poniższe rysunki przedstawiają wyniki pobrane z Google Analitics z rozkładem na dane narodowości.

Poniższy wykres pokazuje podstawowe współczynniki statystyczne. Prawie 78% nowych odwiedzin, oraz niewiele ponad dwie minuty średniego czasu spędzonego w witrynie, to bardzo dobre wyniki.


Wnioski
W badanym okresie zaobserwowano zwiększone zainteresowanie naszymi wyrobami. Pierwszym elementem składowym naszego sukcesu był zaskakujący wynik sprzedaży w miesiącu lutym. Dlatego:

 • 1. Rozpoczęcie sezonu przewidujemy w lutym 2012 roku. W związku z tym, w styczniu muszą zostać ułożone i przygotowane:
 • a. Nowe kampanie AdWords
 • b. Nowe katalogi wyrobów: Nasze Wyroby, rozważyć opracowanie ogólnej prezentacji lub folderu zawierającego informacje o firmie wraz z przeglądem zakresu produkcji
 • c. Papier firmowy i format druków firmowych, etykiety firmowe na produkty
 • d. Strony internetowe wraz z odpowiednimi odnośnikami do sklepu,
 • e. Katalogi, oraz strony internetowe w wersji obcojęzycznej
 • 2. Należy zebrać wszelkie uwagi i wnioski klientów zgłoszone w ciągu roku i wprowadzić potrzebne zmiany w trzech składowych elementach, które generują zysk Firmy Skowroński: obsłudze, zamówieniach i dostawie:
 • a. Obsługa klienta: odpowiedzi na zapytania wysyłane pocztą elektroniczną,
 • b. obsługa klienta poprzez komunikatory internetowe,
 • c. telefoniczna obsługa klienta
 • d. składanie zamówienia – metody i formularz
 • e. czas realizacji
 • f. reklamacje

Wprowadzenie powyższych zmian narzuca termin spotkania wszystkich odpowiedzialnych osóm w celu zebrania opinii i utworzenia rozwiązań napotkanych problemów już w grudniu tego roku. Po zebraniu uwag będzie można usunąć napotkane problemy zanim rozpocznie się sezon. Na końcu tego opracowania zaproponowałem kilka kwestii mających na celu usprawnienie obsługi klienta. Dodam , że są one podręcznikowe i podobne kwestie poddawane są dyskusji w modelowym przedsiębiorstwie.

Mikroanaliza


Wykorzystane zostaną dane zebrane w Google Analitics oraz Google Webmaster Tools
 


Źródła odwiedzin
 

Zgodnie z poniższym wykresem 77% wejść na naszą stronę pochodzi z wyszukiwarek. 13 % ze stron internetowych które publikowały adres Firmy Skowroński, oraz niecałe 10 % wygenerowane zostało przez klientów którzy weszli na naszą stronę internetową wpisując adres w wyszukiwarce. Ostatni współczynnik świadczy o znajomości brandu i mocnej marce Firmy Skowroński.
Poniższa tzw. chmurka przedstawia źródła odwiedzin jakie wygenerowały wejścia na nasze strony internetowe. Największe to: wyszukiwarka Google (nie ma tu zaznaczonych wyników innych wyszukiwarek), odwiedziny bezpośrednie oraz płatne wejścia z kampanii AdWords
 

W płatnych reklamach najbardziej wyróżniała się Kampania promująca Sztachety wyświetlająca reklamy na terenie Polski.
 

Słowa kluczowe
 

Słowa kluczowe zamieszczone poniżej ukazują frazy, które klienci wpisali w wyszukiwarce internetowej a następnie weszli na stronę firmową lub stronę Sklepu Internetowego.
Poniższe frazy wyświetlane były w płatnych reklamach AdWords
Należy uwzględnić wszystkie popularne słowa z grupy bezpłatnych w kampaniach płatnych, tak aby uzyskać maksymalną skuteczność i trafność wyszukiwań.
 

Na uwagę zasługuje fakt, że jesteśmy w sieci rozpoznawani jako producent ogrodzeń plastikowych. Rezygnacja z tego typu słowa klucza, jak i rezygnacja z oferowania sztachet plastikowych, które można użyć w konstrukcji ogrodzeń przyczyni się do zmniejszenia ruchu na naszych stronach. Na uwagę zasługuje jednak fakt braku większego zysku ze sprzedaży kompletnych systemów ogrodzeniowych i w związku z tym dużego współczynnika odrzuceń, gdy klient nie trafił na to czego szukał w Internecie. Rezygnacja ze sprzedaży Ogrodzeń Plastikowych jako gotowych elementów będzie miała negatywny wpływ na naszą oglądalność ale równocześnie przyczyni się do zwiększenia czasu przebywania na stronie, jej wiarygodności.
Taka popularność frazy ogrodzenia plastikowe jest spowodowane decyzją z 2009, w której postanowiono zorganizować agresywną kampanię skonkretyzowaną na ogrodzeniach. `
 

Treść
 

Poniżej przedstawione zostały najczęściej oglądane strony poczynając od strony głównej, która jak zwykle jest najpopularniejsza.
W pierwszej kolumnie mamy tytuł strony, w drugiej liczbę wejść na stronę. Trzecia kolumna to unikalne odwiedziny – czyli nowe wejścia klientów, następna kolumna to średni czas spędzony w witrynie. Współczynnik odrzuceń to procent osób, które weszły na jedną stronę i nigdzie indziej. Często mogą to być klienci, którzy szukali konkretnej informacji i na niej poprzestali. Współczynnik porzuceń oznacza % osób, które skończyły przeglądanie naszej witryny na danej stronie.
Analizując te dane możemy określić które strony nie spełniły oczekiwań klientów. Strona z dużym współczynnikiem odrzuceń posiadająca krótki czas przebywania na stronie, oznacza że klient nie znalazł na niej nic interesującego. Jedną z takich stron będzie z całą pewnością strona z profilami okrągłymi . Znajduje się na niej mało treści, jeden mały obrazek, co należałoby uwzględnić poprawiając treść takiej strony.
 

Na uwagę zasługuje czas spędzony na stronie z zastosowaniem sztachet plastikowych, czyli dawna strona z ogrodzeniami plastikowymi. Tu klient przebywał najdłużej.
Wnioski
 

Źródła odwiedzin to niemal pole bitewne na którym liczy się ten kto zajmuje możliwie największą pozycję. Należy kontynuować powiększanie naszej pozycji w sieci, katalogach, portalach branżowych. Do tej pory byliśmy wszędzie tam gdzie klienci trafiali dzięki telewizyjnym reklamom (allegro, tablica.pl), albo tam gdzie „nie należy nie być” (facebook). Takie działania zamierzamy kontynuować choćby poprzez ostatnio podjętą decyzję o zarejestrowaniu się w płatnych moderowanych katalogach internetowych.
Analizując słowa kluczowe, należy dodać je do słów kluczowych, które będą wywoływać płatne reklamy AdWords.
Z analizy treści witryny wypływają następujące wnioski. Uzupełnić strony zawierające informacje o produktach o nowe zdjęcia, uwagi dotyczące montażu, instrukcje użytkowania albo artykuły. Należy zauważyć, że w pytaniach klientów często powtarzają się właśnie tematy związane z montażem naszych wyrobów. Należy również odświeżyć wygląd głównej strony firmowej.
 

Kampanie Adwords
 

Cele
 

Kampanie AdWords prowadzą głównie na stronę Sklepu Internetowego oraz na stronę firmową. Każda grupa produktów oraz witryna ma swoją oddzielną kampanię lub nawet konto.
Koszty
Wyróżnimy dwa rodzaje kosztów w zależności od celu kampanii: strona firmowa oraz strona Sklepu Internetowego.

Wnioski
 

W przyszłym roku również zamierzamy promować naszą firmę oraz Sklep Internetowy w AdWords. Należy przewidywać, że na reklamę również wydamy ok. 1 000 zł. Można rozważyć i spróbować wykorzystać darmowe kupony AdWords, z tym, że koszty założenia każdej kampanii wynoszą ok. 300zł gdyż związane są z dużą ilością wymaganego czasu.
Jeśli w przyszłym roku nie będziemy reklamować Ogrodzeń Plastikowych oraz Węży, które z racji dużej konkurencji są kosztowne (ponad 0,20zł za kliknięcie), wówczas koszty mogą okazać się mniejsze.
Należy założyć zwiększenie działań konkurencji, a co za tym idzie koszty reklamy katalogu Nasze Wyroby może się zwiększyć nawet do 600zł.
 

Wnioski
Analiza marketingowa podsumowująca rok 2010 określiła trzy główne miejsca gdzie możemy znajdować klientów:
1/3 klientów przychodziła na stronę Sklepu Internetowego z głównej strony firmowej. Ten tzw. współczynnik konwersji chcieliśmy utrzymać poprzez umieszczenie na stronie firmowej linków prowadzących do strony z danym produktem w naszym Sklepie Internetowym
1/3 źródeł odwiedzin została wygenerowana z kampanii reklamowej Adwords.
Pozostała część klientów znalazła naszą stronę i złożyła zamówienie przeglądając branżowe strony internetowe, społecznościowe, blogi itp. W tej kategorii postanowiono powiększyć zaangażowanie Firmy Skowroński w celu powiększenia obrotów firmy. Nadal zamierzam kontynuować przyjętą strategię.
 

Napotkane problemy
 

W trakcie tworzenia analizy napotkano kilka problemów na które należałoby zwrócić uwagę. Oto one:
Instrukcja obsługi/sposób montażu. Dla zapewnienia lepszej wartości treści na stronie[2], wydłużenia czasu odwiedzin oraz odpowiedzi na powtarzające się pytania, do produktów należałoby dołączyć informację dotyczącą montażu. Zgodnie z prawem, każdy produkt sprzedawany w Polsce powinien mieć polską etykietę. Etykieta powinna zawierać informacje o producencie, warunkach bezpieczeństwa, przeznaczeniu. Jeśli do produktu nie jest dołączona instrukcja obsługi, to powinna być przekazywana na życzenie klienta.
Korzyść – publikacja poradników w klienci.pl. Każdy z poradników, instrukcji może być publikowany w sieci równocześnie reklamując produkt.
Czas realizacji. Dołożyć wszelkich starań aby dotrzymywać czasu realizacji zamówienia lub na bieżąco informować o jego statusie w przypadku opóźnień
Odpowiedź klientom. Usprawnić lub poszerzyć możliwość stawiania pytań poprzez komunikatory. Być może opublikować w zakładce kontakty linki do profilu do nk.pl, facebooka.
Dostawy. Rozważyć czy istnieją przesyłki które mogą być wysyłane taniej. Mieć na uwadze klientów którzy wielokrotnie zwracali uwagę na duże koszty wysyłki.


[1] Nie dotyczy ostatniego doładowania promocyjnego, po wpłacie 100zł oczekujemy na dodatkowe środki na koncie.
[2] Działanie ma mieć wpływ na powiększenie średniego czasu spędzonego w witrynie, udzielenie odpowiedzi na zapytania klientów, zapewnienie wymogu narzuconego przez UE dotyczącego produktów sprzedawanych na jej terenie. 

Komentarze (0)
Życzenia Świąteczne
 Oceń wpis
   

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów,

cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów

oraz dalszej owocnej współpracy

w nadchodzącym Roku

życzą

Marian Skowroński

Paweł Skowroński

Rafał Kamiński

Ireneusz Potoczny 

Komentarze (0)
Firm Skowroński w sieci
 Oceń wpis
   

Zebraliśmy prawie wszystkie miejsca w któryh można nas znaleźć i opublikowaliśmy je w postaci banerów i linków prowadzących do sklepów, portali oraz katalogów.

Zdjęcia pochodzą z nasze strony firmowej na której są linki do naszych partnerów.

 www.konstans.eu

Plastech Marketeo  

 

AllegroNasze ogłoszenia na tablica.pl

 

 

Promują nas:

 Katalog YP Nasz blog na Yellow Pages

  

 wykladziny.pl Katalog Dobrych Stron DI

Internetowa Baza Firm Busieness Navigator Nasza strona w serwisie

Firmy.net    

 Nowoczesna Firma

Specjalista.info.pl

 

Otrzymane wyróżnienia:

Katalog stron Berith.pl  Firma Skowroński - produkcja i przetwórstwo z PVC w katalogu Gwiazdor  MCportal.pl katalog stron

 

 

 Znajdziesz nas również na:

 

 

Oraz w katalogach stron internetowych

Katalog Stron   Chemiczny  SEO Katalog Stron Chemiczny  Dobre strony Global.net.pl  katalog jaclaw Katalog stron

katalog stron click="this.target='_blank'" href="http://www.sznurkownia.pl" _fcksavedurl="http://www.sznurkownia.pl">Katalog stron internetowych Sznurkownia Katalog MCportal.pl Katalog Sznurkowo Katalog Stron Internetowych F-MEDIA Katalog Gwiazdor.pl Katalog Jabole Katalog Stron Katalog Stron Internetowych Katalog stron Katalog Stron

 

 

 

Programy Partnerskie

www.specjalista.info.pl - najlepsi specjaliści w zasięgu ręki

Katalog stron internetowych Sznurkownia

 
 

Komentarze (1)
Najnowsze komentarze
2017-10-06 13:37
xcxcx:
Jak założyć Pochwyt na Poręcz
Do czoła dołóż sobie te żelzsko
2017-06-01 17:55
macis:
Jak założyć Pochwyt na Poręcz
Da radę żelazkiem pochwyt podgrzać?
2015-02-12 20:07
wispawel12:
Nowe Poręczówki na zamówienie
Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się już dziś!!!Przyjmujemy zgłoszenia od[...]
O mnie
FirmaSkowronski
Trwałe Wyroby - Trwałe Kontakty: Przetwórstwo i Produkcja z PVC